Home » Acte Normative

Acte Normative

Legea Nr .330 „Cu privire la cultura fizică și sport”, Monitorul Oficial Nr.83-86 art.399, 05.08.1999

Legea Nr. 298 „Pentru ratificarea Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport a  UNESCO” Monitorul Oficial Nr.5-7 art.25, 11.01.2008

Legea Nr. 247 „Pentru ratificarea Convenţiei contra dopajului”, Monitorul Oficial Nr.226-229 art. 828, 19.12.2008

Legea Nr. 248 „Pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia dopajului” Monitorul Oficial Nr.226-229 art.830, 12.19.2008

Legea Nr. 119 „Privind importul unor bunuri „, Monitorul Oficial Nr.122-127 art.346, 29.07.2011

Legea Nr.185 „Pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport”, Monitorul Oficial Nr.1-5 art.2, 04.01.2013

HG nr. 886 din 06.08.2007, Cu privire la aprobarea Politicii Naționale de Sănătate, Monitorul Oficial Nr. 127-130, 17.08.2007

H.G. Nr. 815 „Cu privire la sporturile tehnice şi aplicate în Republica Moldova”, Monitorul Oficial Nr.001, 30.01.1994

H.G. Nr. 1552 „Pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă”Monitorul Oficial Nr.174-176 art.1750, 20.12.2002

H.G. Nr. 356 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale”, Monitorul Oficial Nr.062 art.381, 04.04.2003

H.G. Nr. 463 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şcolilor sportive”, Monitorul Oficial Nr.73-74 art.506, 12.05.2006

H.G. Nr. 985 „Cu privire la crearea Centrului sportiv de pregătire a loturilor naţionale”Monitorul Oficial Nr.141-145 art1026, 07.09.2007

H.G. Nr. 1137 „Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului”, Monitorul Oficial Nr.168-170 art.1179, 26.10.2007

H.G. nr. 917 din 07.11.2014 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul și de plată a indemnizației viagere sportivilor de performanță” Monitorul Oficial Nr. 352-357, art. Nr. 1037, publicat 28.11.2014

H. G. nr. 639 din 28.07.2014  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță Monitorul Oficial Nr. 223-230, art. Nr. 689, publicat 08.08.2014

H.G. Nr.262 „Pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor bunuri”, Monitorul Oficial nr.59-62 art.299, 15.04.2011