Home » Lupte greco-romane » LECȚIE DESCHISĂ MODEL LA GIMNASTICĂ RITMICĂ

LECȚIE DESCHISĂ MODEL LA GIMNASTICĂ RITMICĂ

viber_image_5La data de 14.06.2018 s-a desfășurat lecția deschisă model la gimnastică ritmică.
Lecția deschisă a avut loc în incinta Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice în strînsă colaborare cu USEFS.
La care au particpat profesorii-antrenori din raioanele de nord al Republicii Moldova, ce își desfășoară cursurile de perfecționare.
Aceste cursuri  au drept scop informarea cadrelor didactice cu privire la inovațiile metodico-științifice, perfecționarea măiestriei pedagogice și schimbul de experiență.